A A A K K K
людям з порушенням зору
Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області

​​​​​​​Укази Президента України

«Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» № 1047 від 28.12.2016 року


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. № 1047

Київ

Про розміри стипендій у державних та комунальних 
навчальних закладах, наукових установах

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

розміри стипендій учнів професійно-​технічних, студентів вищих навчальних закладів, наукових установ державної та комунальної форми власності, а також переможців, призерів та учасників інтелектуальних змагань, що додаються;

перелік спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Центральним органам виконавчої влади, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів до забезпечення професійно-​технічними, вищими навчальними закладами, науковими установами, що належать до сфери їх управління, виконання вимог цієї постанови за рахунок та в межах затверджених в установленому порядку видатків, передбачених на стипендіальне забезпечення у кошторисах таких закладів, установ.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1047

РОЗМІРИ
стипендій учнів професійно-​технічних, студентів вищих 
навчальних закладів, наукових установ державної та 
комунальної форми власності, а також переможців, 
призерів та учасників інтелектуальних змагань

1. Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії:

 • для учнів професійно-​технічних навчальних закладів — 415 гривень на місяць;

 • для студентів вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-​кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, — 830 гривень на місяць;

 • для студентів вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-​кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр” за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, — 1056 гривень на місяць;

 • для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-​кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, — 1100 гривень на місяць;

 • для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-​кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, — 1400 гривень на місяць.

2. Розмір соціальної стипендії для учнів професійно-​технічних, студентів вищих навчальних закладів, наукових установ з числа дітей-​сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

 • для учнів професійно-​технічних навчальних закладів — 1000 гривень на місяць;

 • для студентів вищих навчальних закладів, наукових установ — 2000 гривень на місяць.

3. Розмір соціальної стипендії для осіб, які мають право на призначення соціальних стипендій на підставі нормативно-​правових актів, якими встановлені державні пільги і гарантії для окремих категорій громадян (крім тих, що зазначені у пункті 2 цих розмірів):

 • для учнів професійно-​технічних навчальних закладів — 377 гривень на місяць;

 • для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-​кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, — 750 гривень на місяць;

 • для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-​кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, — 1000 гривень на місяць.

4. Розмір академічної стипендії Президента України:

 • для учнів професійно-​технічних навчальних закладів — 1200 гривень на місяць;

 • для студентів вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-​кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, — 1800 гривень на місяць;

 • для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-​кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, — 2300 гривень на місяць.

5. Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України:

 • для учнів професійно-​технічних навчальних закладів — 1000 гривень на місяць;

 • для студентів вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-​кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, — 1600 гривень на місяць;

 • для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-​кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, — 2100 гривень на місяць.

6. Розмір стипендії Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів:

 • учасникам — 2200 гривень на місяць;

 • призерам — 2500 гривень на місяць.

7. Розмір стипендії Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-​захисту науково-​дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук — 2200гривень на місяць.

8. Розмір стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури — 2000 гривень на місяць.

9. Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яциката Міжнародного мовно-​літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:

для учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів — 1200 гривень на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-​кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, — 1500 гривень на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-​кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, — 2200 гривень на місяць.


Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 2016 р. № 1047

ПЕРЕЛІК 
спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються
академічні стипендії у підвищеному розмірі

Код спеціальності Найменування спеціальності 
(спеціалізації)
014 Середня освіта (математика, біологія, фізика, хімія, інформатика)
016 Спеціальна освіта
091 Біологія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-​космічна техніка
135 Суднобудування
136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
143 Атомна енергетика
144 Теплоенергетика
145 Гідроенергетика
184 Гірництво
185 Нафтогазова інженерія та технології

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1047

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165 “Деякі питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 21, ст. 588).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 735 “Про встановлення розміру стипендій Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 63, ст. 2145).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1218 “Про встановлення розміру стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-​літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 93, ст. 3371).

4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 177 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 739).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 703 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 58, ст. 2339).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2012 р. № 1078 “Питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 90, ст. 3652).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2015 р. № 797 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 81, ст. 2704).

Про затвердження Положення про Міжнародний мовно-​літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№571 від 1 червня 2011 року

Про затвердження Положення про
Міжнародний мовно-​літературний конкурс
учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Міжнародний мовно-​літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту разом з Міністерством фінансів передбачати щороку в державному бюджеті кошти для організації і проведення Міжнародного мовно-​літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 р. №571


ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародний мовно-​літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

1. Міжнародний мовно-​літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі — Конкурс) проводиться з метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні.

2. Конкурс проводиться щороку з 1 жовтня до 10 березня.

3. Конкурс організовує та проводить МОНмолодьспорт.

4. У Конкурсі беруть участь учні 5 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїсти військових ліцеїв, учні професійно-​технічних навчальних закладів, студенти і курсанти вищих навчальних закладів I-​IV рівня акредитації усіх форм власності, учнівська та студентська молодь з числа українців, які проживають за межами України (далі — учасники Конкурсу).

5. Базовими предметами Конкурсу є українська мова і література, рідні мови та література національних меншин України.

6. До участі в організації та проведенні Конкурсу залучаються Національна академія наук, Національна академія педагогічних наук, Міноборони, МЗС, Мінкультури, а також представники творчих спілок, громадських та освітянських організацій, української діаспори.

7. МОНмолодьспорт розміщує щороку у вересні в засобах масової інформації оголошення про початок проведення Конкурсу.

8. Конкурс для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв проходить у чотири етапи:

 • перший — на рівні загальноосвітніх навчальних закладів та військових ліцеїв у жовтні;

 • другий — на рівні районів та міст обласного значення у листопаді;

 • третій — на рівні Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя у грудні;

 • четвертий, фінальний — на загальнодержавному рівні у лютому.

Конкурс для учнів професійно-​технічних, студентів і курсантів вищих навчальних закладів проводиться у три етапи:

 • перший — на рівні професійно-​технічних та вищих навчальних закладів у листопаді;

 • другий — на рівні Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя у грудні;

 • третій, фінальний — на загальнодержавному рівні у лютому.

Фінальний етап Конкурсу проводиться за участю представників МОНмолодьспорту.

Конкурс для учнівської та студентської молоді з числа українців, які проживають за межами України, проводиться з 15 січня до 20 лютого в державах їх проживання.

9. Для проведення Конкурсу утворюються оргкомітети та журі:

 • першого етапу Конкурсу — керівником навчального закладу, в якому проводиться Конкурс;

 • другого етапу Конкурсу — управліннями (відділами) освіти райдержадміністрацій (міських рад) (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв), Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, головними управліннями (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (для учнів професійно-​технічних, студентів і курсантів вищих навчальних закладів);

 • третього етапу Конкурсу — Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, головними управліннями (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв);

 • фінального етапу Конкурсу — МОНмолодьспортом.

До складу журі включаються педагогічні та науково-​педагогічні працівники загальноосвітніх, професійно-​технічних, вищих навчальних закладів, військових ліцеїв, науковці Національної академії наук та Національної академії педагогічних наук, представники творчих спілок.

Для проведення Конкурсу серед учнівської та студентської молоді з числа українців, які проживають за межами України, утворюються оргкомітети в державах їх проживання, які затверджують склад журі.

10. Завдання для кожної категорії учасників Конкурсу розробляються:

 • навчальними закладами, в яких проводиться Конкурс, — для першого етапу Конкурсу;

 • інститутами післядипломної педагогічної освіти — для другого та третього етапу Конкурсу;

 • МОНмолодьспортом — для фінального етапу Конкурсу, а також учнівської та студентської молоді з числа українців, які проживають за межами України.

Особи, що є розробниками завдань, забезпечують їх нерозголошення.

МОНмолодьспорт надсилає завдання для учнівської та студентської молоді з числа українців, які проживають за межами України, оргкомітетам у державах їх проживання через дипломатичні представництва України за кордоном.

Роботи учасників фінального етапу Конкурсу та Конкурсу, що проходить в інших державах, надсилаються до МОНмолодьспорту, де вони перевіряються журі та зберігаються протягом року.

11. Журі Конкурсу визначає за результатами кожного етапу Конкурсу, крім фінального, його переможців у кількості, що не перевищує 30 відсотків загальної кількості учасників відповідного етапу Конкурсу з урахуванням максимально набраних балів за виконані завдання відповідно до критеріїв їх оцінювання.

Переможцем будь-​якого етапу Конкурсу не може бути учасник, який набрав менш ніж половину максимальної кількості балів.

12. У фінальному етапі Конкурсу від Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя беруть участь по три особи з числа учнів 5 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв, які є переможцями третього етапу Конкурсу, та по три особи з числа учнів професійно-​технічних, студентів і курсантів вищих навчальних закладів (відповідно до напрямів навчання), які є переможцями другого етапу Конкурсу.

13. Переможці першого — третього етапу Конкурсу нагороджуються дипломами I, II і III ступеня та цінними подарунками.

14. Переможці фінального етапу Конкурсу нагороджуються дипломами МОНмолодьспорту I, II і III ступеня та цінними подарунками. Кількість переможців не може перевищувати 50 відсотків загальної кількості учасників такого етапу Конкурсу з орієнтовним розподілом дипломів за ступенями у співвідношенні 1:2:3.

Переможці Конкурсу серед учнівської та студентської молоді з числа українців, які проживають за межами України, нагороджуються дипломами МОНмолодьспорту I, II і III ступеня.

15. Учні 9 – 11 класів — переможці фінального етапу Конкурсу, які нагороджені дипломами МОНмолодьспорту I ступеня, мають право брати участь у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури додатково до встановленої рейтингом кількості учасників команди відповідного регіону.

16. Переможці фінального етапу Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів (відповідно до підсумкових протоколів), рекомендуються МОНмолодьспортом для призначення стипендій Президента України (39 стипендій):

 • з числа учнів 5 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі ліцеїстів військових ліцеїв, — 21 особа, про три особи з кожного класу;

 • з числа учнів професійно-​технічних навчальних закладів — три особи;

 • з числа студентів і курсантів вищих навчальних закладів I-​II рівня акредитації — шість осіб;

 • з числа студентів і курсантів вищих навчальних закладів III-​IV рівня акредитації — дев’ять осіб.

17. Розмір стипендій Президента України установлюється Кабінетом Міністрів України.

18. Педагогічні та науково-​педагогічні працівники, які підготували переможців фінального етапу Конкурсу, нагороджуються в установленому порядку відомчими відзнаками МОНмолодьспорту та цінними подарунками.

19. В урочистій церемонії нагородження переможців фінального етапу Конкурсу беруть участь представники МОНмолодьспорту, Міноборони, МЗС, Мінкультури, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, творчих спілок, громадських організацій тощо.

20. Фінансування Конкурсу, крім його фінального етапу, здійснюється Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, головними управліннями (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, управліннями (відділами) освіти райдержадміністрацій (міських рад), вищими навчальними закладами, які беруть участь у його проведенні, за рахунок коштів бюджету, з якого фінансується установа або заклад, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування фінального етапу Конкурсу здійснюється МОНмолодьспортом разом з Мінфіном за рахунок коштів державного бюджету згідно з кошторисом та інших джерел, не заборонених законодавством.

Вхід для адміністратора