A A A K K K
людям з порушенням зору
Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області

Поради дефектолога

Поради дефектолога

Гімнастика для зору

   Однією з форм профілактики та корекції порушень зору, запобігання перевтомі зоро­вого апарату є зорова гімнастика. Ще в неза­пам'ятні часи, за багато століть до початку на­шої ери, були розроблені спеціальні вправи для очей. Вони грунтуються на рівномірному чергуванні тренувань очних м'язів з повно­цінним відпочинком зорового апарату. Вико­нуючи такі нескладні вправи щодня, можна не лише зберегти зір, а й відновити його повно­цінне функціонування.

Зорову гімнастику слід обов'язково про­водити під час роботи за комп'ютером: для 4 — 5-річних дітей — після 5 хв. ро­боти, а для 6 —7-річних — після 7 — 8 хв. роботи. Тривати зорова гімнастика має 1—2 хв.

Гімнастика для очей — це одна з ефектив­них здоров'язбережувальних технологій, поряд з дихальною гімнастикою, самомасажем, дина­мічними паузами тощо.

Проведення з дітьми зорової гімнастики як у дошкільному закладі, так і вдома:

• знижує втомлюваність очей;

•зміцнює очні м'язи;

• знімає напруження;

• запобігає виникненню порушень зору;

• позитивно впливає на загальну пра­цездатність зорового аналізатора та всього організму.

Вправи для проведення з дітьми зорової гімнастики в домашніх умовах

Якщо в дитини вже виявлено порушення зору, зорова гімнастика допоможе розв'язати цю проблему. Завдання батьків — вивчити з дитиною прості гімнастичні вправи для поліп­шення зору й регулярно нагадувати їй про необ­хідність виконання цих вправ удома. А для того щоб заохотити дитину й викликати в неї інтерес до зорової гімнастики, рекомендуємо батькам виконувати вправи для очей разом з нею.

Пропонуємо декілька простих вправ, які зручно виконувати з дитиною вдома.

Підвісьте різноколірні картонні кру­жечки різних розмірів у кутках кімнати під стелею. Запропонуйте дитині подивитися на лі­вий кружечок декілька секунд, потім — на пра­вий, відтак заплющити очі на 10 с. Виконайте з дитиною цю вправу 3 — 5 разів.

Запропонуйте дитині протягом 10 с по­чергово заплющувати й розкривати очі для роз­слаблення м'язів, що підтримують очне яблуко.

Запропонуйте дитині зробити те саме. Від­так виконуйте вправу разом. Слід підняти очі й подивитися вгору, потім — вниз по 4 рази; перерва 10 с; потім — вправо, вліво по 4 рази; перерва 10 с.

« Розмістіть на стелі малюнок у вигляді змійки, спіралі або кольорової шахової дошки. Запропонуйте дитині «пройти шлях» очима: від початку змійки до її кінця, від початку спіралі до центра, по кубиках певного кольору, який ви задасте.

• Запропонуйте дитині уявити перед со­бою квадрат і «обвести» його очима по пери­метру за годинниковою стрілкою та проти неї, відтак провести уявні лінії по діагоналі — з лі­вого верхнього кута у правий нижній та з ліво­го нижнього кута у правий верхній.

Пограйте з дитиною «у ведмедика». Дитина має стояти розслаблено й переступа­ти з однієї ноги на другу, відриваючи п'яти від підлоги, і злегка похитуватись, як ведмедик. Погляд при цьому необхідно зосередити чітко перед собою — у напрямку носа — та не пере­водити його на жоден з предметів, які потрап­ляють у поле зору. Під час виконання вправи можна кліпати. Вправу слід виконувати протя­гом 2 — 3 хв.

• Запропонуйте дитині заплющити очі, накрити їх долонями та уявити перед собою чорне поле. Відтак «намалювати» носом ма­леньку літеру «о». Усередині неї — ще меншу, а всередині цієї — ще меншу і т .д., допоки не вийде крапка. По завершенні вправи дитина має протягом ЗО с покліпати очима.

Відшукайте за вікном дуже віддалений об'єкт. Запропонуйте дитині подивитися че­рез вікно на нього та уважно розглядати впро­довж 10 с, потім перевести погляд на об'єкт, що знаходиться в кімнаті. Повторити вправу слід 3 — 4 рази.

Запропонуйте дитині простягнути пе­ред собою праву руку. Відтак повільно водити вказівним пальцем вправо — вліво, вгору — вниз і поглядом стежити за ним.

Вхід для адміністратора