A A A K K K
людям з порушенням зору
Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників (частина перша статті 50 Закону України "Про освіту").

Закон України "Про освіту"

Типове положення про атестацію педагогічних працівників затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06,10.2010 №930

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством, наприклад, коли педагогічні працівники працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 "Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння".

Зразок протоколу засідання предметної методичної комісії

Як провести атестацію педагогів в умовах   воєнного стану

Основні законодавчі документи 

Проведення атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти регламентують такі нормативні документи:

Атестація педагогів в умовах воєнного стану: що потрібно врахувати?

Людмила Балла, PhD in Economics, експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

Відразу зазначимо, що МОН у листі від 15.03.2022 р. № 1/3454-22 дозволяє в разі неможливості провести атестацію у визначені терміни через воєнний стан перенести її. Отже, наразі маємо два випадки:

  • атестація буде проведена навіть в умовах воєнного стану;

  • через воєнний стан атестація буде перенесена..

Атестація буде проведена

Відмовитися від проходження атестації педагогічний працівник не може. Керівники закладів, працівники яких атестуються, самостійно подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження курсів підвищення кваліфікації. Якщо воєнний стан суттєво не зачепив заклад освіти, то атестацію потрібно проводити за загальними правилами, передбаченими діючим Типовим положенням (наказ МОН від 06.10.2010 №930 зі змінами 2013 року);

На цьому наголошує МОН у листі від 15.03.2022 р. № 1/3454-22 (Далі в таблиці розглянемо ситуації, які можуть виникнути під час атестації в умовах воєнного стану.

Атестація в умовах воєнного стану: ситуації

Ситуація

Пояснення

До 1 березня керівник закладу освіти не встиг подати до атестаційної комісії характеристику діяльності педагога в міжатестаційний період. Однак у закладі освіти прийнято рішення про відновлення роботи та проведення атестації. Чи можна подати характеристику пізніше?

З огляду на воєнний стан пропущену дату подання характеристики діяльності педагога доцільно не вважати порушенням процедури проведення атестації. Головне — надати таку характеристику, щоб педагогічний працівник, якого атестують, встиг з нею ознайомитися. Нагадаємо, що відповідно до абз. 5 п. 3.5 Типового положення № 930 педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис. Однак з огляду на ситуацію, яка виникла, цей термін можна скоротити, головне, щоб педагог встиг ознайомитися з характеристикою до початку засідання комісії: I рівня — до 1 квітня, II рівня — до 10 квітня, III рівня — до 25 квітня

На засіданні комісії відсутні деякі члени атестаційної комісії. Чи буде таке засідання вважатися правомочним?

Так, засідання комісії буде правомочним. Відповідно до п. 3.12 Типового положення № 930 засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів.

ДО ВІДОМА. Також можна застосувати рекомендації МОН, актуальні для періоду карантину. Так МОН у листі від 27.03.2020 р. № 1/9-179 рекомендує атестаційним комісіям скоротити кількість членів атестаційної комісії до мінімальної

Педагог, який повинен атестуватися, не має такої можливості у зв’язку з бойовими діями, які тривають біля місця його проживання. Однак у закладі освіти, де він працює, атестація проводиться. Як атестувати цього працівника?

Відсутність педагога на засіданні атестаційної комісії у зв’язку з бойовими діями можна вважати відсутністю з об’єктивних причин. У такому разі згідно з абз. 2 п. 3.10 Типового положення № 930 за рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника, якщо він не з’явився на засідання атестаційної комісії з об’єктивних причин і дав на це письмову згоду. Але провести атестацію без працівників не можна, якщо вона проводиться стосовно працівників, щодо яких порушено питання про невідповідність займаній посаді

Заклад освіти працює, однак педагог вирішив поїхати за кордон. Ніяких заяв (наприклад, на відпустку будь-якого виду) він не написав. Його відсутність табелюється як відсутність з нез’ясованих причин (код «НЗ»). Підійшло засідання атестаційної комісії, на якому мав атестуватися відсутній працівник. Як бути з його атестацією?

Оскільки заклад освіти працює, то відсутність працівника не є поважною причиною, яка виникла у зв’язку з воєнним станом. Тому варто застосувати абз. 3 п. 3.10 Типового положення № 930, та в разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія після з’ясування причин неявки може провести атестацію за його відсутності

Вчитель перебуває за кордоном (або в іншому місті України) та проводить заняття дистанційно. Підійшло засідання атестаційної комісії, на якому мав атестуватися цей працівник. Чи може він бути присутній на засіданні комісії дистанційно?

Типове положення № 930 не містить рекомендацій стосовно порядку дій у такому випадку. Однак немає і зобов’язання для педагогів, які атестуються, бути присутніми саме офлайн на засіданні атестаційної комісії. Тому присутність на засіданні атестаційної комісії дистанційно не суперечить Типовому положенню № 930. Єдина проблема, яка може виникнутивиконання абз. 2 п. 6.1 Типового положення № 930, відповідно до якого наказ про результати атестації у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис. У такому разі, якщо немає можливості отримати підпис працівника на наказі засобами поштового зв’язку, то краще отримати від працівника скановане письмове пояснення ситуації, яка не дає можливості поставити свій підпис на наказі

Педагога, який повинен атестуватися, мобілізовано (або він пішов добровольцем до тероборони). Чи атестувати такого працівника?

Свого часу МОН у листі від 23.07.2015 р. № 1/11-10523 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 35/2015, с. 12) не надало конкретної відповіді на це запитання. Однак тут доцільно застосувати п. 3.20 Типового положення № 930 та перенести строк чергової атестації тих педагогів, що проходять військову службу у зв’язку з мобілізацією (на підставі відповідних заяв працівників та/або на підставі довідки з військового комісаріату про проходження працівником військової служби) або є добровольцями тероборони (на підставі відповідних заяв працівників та/або на підставі контракту). Відповідно, будуть збережені до наступної чергової атестації кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання, встановлені попередньою атестацією

У закладі освіти оголошено простій, проте все ж прийнято рішення про проведення засідання атестаційної комісії дистанційно. Чи правомочне таке засідання та його результати?

Типове положення № 930 не містить заборони проведення засідання атестаційної комісії дистанційно. Також участь у засіданні не є виконанням посадових обов’язків працівників, тож на оголошений простій це не впливає. Тому, якщо є можливість організувати засідання атестаційної комісії дистанційно, то це можна зробити

Атестація перенесена

На випадок перенесення атестації є п. 3.20 Типового положення № 930, який дозволяє перенести на один рік чергову атестацію педагога з поважних причин. Це підкреслює МОН у листі від 15.03.2022 р. № 1/3454-22 (див. додаток до консультації). За працівниками до наступної чергової атестації зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання.

ЦИТАТА. «Атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності або при переході працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з інших поважних причин. За такими працівниками до наступної чергової атестації зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання».

(п. 3.20 Типового положення № 930)

Воєнний стан є поважною причиною для перенесення атестації, тому на підставі цього потрібно прийняти рішення про її перенесення. У загальному випадку рішення про перенесення строку чергової атестації приймається атестаційною комісією до 20 жовтня. Тобто наразі уже затверджені строки весняної атестації педагогів (це зроблено до 20.10.2021 р.). Але абз. 2 п. 3.2 Типового положення № 930 дозволяє приймати рішення про перенесення атестації і в інші строки. Для цього має відбутися засідання атестаційної комісії, яка прийме відповідне рішення.

ВАЖЛИВО! При цьому обов’язково необхідно оформити протокол засідання атестаційної комісії, написати відповідний наказ про збереження для педагогічних працівників кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання до наступної атестації. Бажано надіслати копію протоколу та наказу тим педагогічним працівникам, які в умовах воєнного стану вимушено знаходяться в іншій місцевості. Якщо ж атестаційна комісія не може функціонувати, навіть дистанційно, то, на нашу думку, в умовах воєнного стану достатньо буде наказу керівника закладу освіти про перенесення строків атестації.

Зверніть увагу: згідно з абз. 3 п. 3.2 Типового положення № 930 працівники, які атестуються, повинні ознайомитися з графіком атестації під підпис. Але ж не всі працівники мають змогу підписати графік. Тому доцільно не робити новий графік, а лише перенести атестацію.

Чи можна перенести атестацію не на один рік, а лише до закінчення воєнного стануПункт 3.20 Типового положення № 930 передбачає перенесення атестації на один рік. Проте, якщо проведення атестації буде можливим і раніше, то чому б її не провести. У даному випадку рекомендуємо в наказі про перенесення атестації не вказувати конкретні дати нової атестації.,адже  на жаль, невідомо, коли воєнний стан закінчиться його наразі продовжено.

Порядок заповнення атестаційних листів

Вхід для адміністратора