A A A K K K
людям з порушенням зору
Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області

Організація роботи психологічної служби загальноосвітніх навчальних закладів

  Відповідно до  Положення  про   психологічну службу службу системи освіти України (затверджено Наказом Міністерства освіти України від 03.05.99 N 127) тривалість    робочого   тижня   практичного   психолога (соціального педагога) - 40 годин.  Із них 20 год. відводиться для роботи    у   навчальному   закладі   (індивідуальна   і   групова психодіагностика,   консультування   учнів,   учителів,   батьків, корекційно-розвивальна  робота тощо) і 20 год.  - на підготовку до проведення  соціально-психологічних  заходів  (занять,  тренінгів, ділових   ігор),   обробку   результатів   досліджень,  оформлення висновків тощо.

  Відповідно до  Положення  про   психологічну службу службу системи освіти України працівник психологічної служби повинен керуватися Етичним кодексом психолога. Відповідно до Етичного кодексу психолога «психолог не передає методичних матеріалів особам, які не уповноважені здійснювати психологічну діяльність; не розкриває суті і призначення конкретної методики (за винятком доступних роз’яснень правоохоронним і судовим органам).» (Ст.4.7) Матеріали та документація психологічного кабінету розділяється за категоріями (відповідно до Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджено Наказом Міносвіти і науки України від 19.10.2001 р. № 691):

1. Нормативно-правова.

2. Нарчально-методична.

3. Довідково-інформаційна.

4. Обліково-статистична.

5. Для службового використання.

Ст. 4.1. До нормативно-правових документів належать: закони України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази, розпорядження, Положення Міністерства освіти і науки України, управлінь (відділів) освіти і науки місцевих державних адміністрацій щодо діяльності психологічної служби системи освіти України..

Ст. 4.2. До навчально-методичних матеріалів належать: підручники, навчально-методичні посібники, збірники методичних рекомендацій, навчальні програми (плани), фахові періодичні видання тощо.

Ст. 4.3. До довідково-інформаційних матеріалів належать: матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні проспекти (буклети), доповіді, виступи на педрадах, навчально-тематичні плани роботи з учнями (дітьми), педагогічними працівниками, батьками тощо.

Ст. 4.4. До обліково-статистичних документів належать: облік товарно-матеріальних цінностей психологічного кабінету, плани роботи практичного психолога (соціального педагога) на рік (місяць), форми статистичної звітності встановленого зразка тощо.

Ст. 4.5. До матеріалів для службового використання належать: індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування, журнали індивідуальних консультацій, протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, матеріали психолого-педагогічних консиліумів, тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети, бланки відповідей тощо.

 Доступ до обліково-статистичних документів та документів для службового використання регулюється завідуючим психологічним кабінетом відповідно до положень Етичного кодексу психолога (за винятком офіційних звернень правоохоронних і судових органів).

  Відповідно до Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти психологічний кабінет повинен мати два приміщення: робочий кабінет практичного психолога (соціального педагога) та навчальний психологічний кабінет. Під робочий кабінет відводиться кімната площею не менше 12 кв. м. Робочий кабінет практичного психолога (соціального педагога) рекомендується укомплектувати сейфом для зберігання обліково-статистичної документації та документації для службового використання.

Вхід для адміністратора